Dodacie podmienky

Úvod Dodanie tovaru Dodacie podmienky

Dodacie podmienky

 • Tovar, t.j. zdravotnícke pomôcky) je predávaný podľa obrázkov, popisov pod nimi a za ceny uvedené pri každom produkte. Tieto sú umiestnené v jednotlivých skupinách produktov na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho na www.diaeshop.com .
 • Objednávky prijaté do 13.00 hod. a tovar skladom sa spravidla expeduje v deň prijatia objednávky a doručuje príjemcovi v nasledovný pracovný deň slovenskou poštou alebo kuriérom UPS.
 • Predávajúci je povinný elektronickú objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote najneskôr do 3 pracovných dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru predávajúcemu.
 • Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré on uviedol v Objednávke a v potvrdení objednávky kupujúceho predávajúcim.
 • V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie.
 •  V prípade, ak kupujúci neprevezme objednaný tovar do 14 dní odo dňa, keď bol kupujúcemu dostupný, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní tovaru tretej osobe predávajúci vráti kupujúcemu jeho prípadne zaplatenú zálohu v plnej výške.
 • Váha, farby, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté na obrázkoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnené na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.diaeshop.com môžu byť vo výnimočných prípadoch ilustračného charakteru a môžu byť rozdielne a závislé od výrobcu. Sú to v týchto prípadoch orientačné údaje. Parametre tovaru však zodpovedajú technickým dátam prezentovaných v príslušných názvoch a v menovite porovnateľných tovarových položkách.
 • Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku na neporušenosť obalu hneď po doručení. Ak je obal tovaru mechanicky poškodený, je kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi /Slovenskej pošte alebo kuriérovi UPS/a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru pod obalom. V prípade zistenia poškodenia tovaru spíše dopravca s kupujúcim záznam, tzv. škodový protokol. V zmysle takto vyhotoveného záznamu v Protokole predávajúci poskytne kupujúcemu a) odstránenie vady tovaru, b) zľavu na tovare alebo c) v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar, d) vrátenie peňazí.
 • Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote 5 pracovných dní od potvrdeného termínu dodania odstúpiť od potvrdenej objednávky. Ak kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú sumu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim, do 3 pracovných dní od doručenia odstúpenia od objednávky predávajúcemu.
 • Poštovné a balné vo výške 2,40.-€ v prípade objednania dopravy prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo 4.-€ prostredníctvom kuriérskej služby UPS.
 • V prípade objednávky vo výške nad 120.-€ vrátane DPH je doručenie bezplatné  a platí len pre doručenie v rámci SR.
 • Do iných štátov sa stanovuje suma prepravného po vzájomnom odsúhlasení so zákazníkom.
 • Tieto všeobecné dodacie podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
 • Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto dodacie podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Bratislave, dňa 1.5.2017.

Copyright 2015 - 2019 © Diaeshop.com - eshop pre diabetikov, testovacie prúžky, infúzne sety, meranie cukru, glykémia